O projektu

České podzemí je neziskový projekt za kterým stojí několik speleologů, montanistů a dalších dobrovolníků se vztahem k podzemí a technickým památkám. Snažíme se podporovat celospolečenskou diskusi o ochraně, výzkumu a novém využití montánních památek a podzemí obecně. Naší snahou je vybudovat zde populárně naučný turistický portál, který Vám umožní nahlédnout do tajů podzemního světa, pochopit jeho skryté souvislosti a navštívit místa, která rozhodně stojí za poznání i ochranu. Chceme vám ukázat hornictví jako úctyhodné starobylé řemeslo, které už od ranného středověku na počátku většiny výrobních procesů a umožnilo tak rozvoj řemesel, techniky, přírodních věd a stalo se hybnou silou hospodářského rozvoje celé země. Proto je naší snahou ukázat něco z tajemství podzemního světa a možná vás i maličko nadchnout pro jeho ochranu.

romana_150Romana Červinková studovala geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde byla členkou Centra výzkumu geografie volného času a působila také jako průvodkyně v Koněpruských jeskyních. Své profesní i zájmové působení v oblasti Českého krasu završila diplomovou prací, ve které se zabývala fenoménem zakládání geoparků. Její diplomová práce „Zakládání geoparků v konceptu udržitelného rozvoje na příkladu kandidátského geoparku Joachima Barranda“ získala první místo v soutěži agentury CzechTourism o nejlepší diplomovou práci. Od roku 2014 členkou týmu České podzemí, kde má na starosti především sociální sítě a online obsah. Jako aktivní blogerka se věnuje cestování a sportu.

kontakt: romana@ceskepodzemi.cz

laco_150Ladislav „Laco“ Lahoda se průzkumu podzemí začal věnovat koncem 70. let ve Speleologickém klubu Praha. Po roce 1989 založil CMA – společnost pro výzkum historického podzemí a je dosud jejím prezidentem. Stál u zrodu důlní expozice, kterou CMA vybudovala v opuštěné Chrustenické šachtě u Berouna. Poslední léta se věnuje průzkumu bývalých vojenských prostorů sovětské armády a dokumentaci zanikajících podzemních objektů ve střední a západní Evropě.
Jakub Jelen pracuje na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde je členem Centra pro výzkum v historické a kulturní geografii. Ve své disertační práci se zabýval montánním dědictvím Krušnohoří. Zároveň několik let působil jako průvodce ve Štole č. 1 v Jáchymově a ve svém volném čase se věnuje tématu politických vězňů pracujících v československých uranových dolech (nejen na Jáchymovsku) během 2. poloviny 20. století. Zároveň organizuje exkurze či školní výlety pro střední i vysoké školy do oblasti Krušnohoří.

kontakt: jakub.jelen@natur.cuni.cz