Štola sv. Josefa

Oblast Jílového u Prahy je známá především díky mnohaleté historii těžby zlata. Již od středověku se zde dobývalo v několika stovkách štol a ze zdejšího drahého kovu je například vyrobena i Svatováclavská koruna. Dnes je několik štol možné navštívit.  K nejstarším z nich patří štola sv. Josefa.

K návštěvě hornického podzemí není vždy nutné vyrážet do hor. Jeden z nejvýznamnějších zlatonosných revírů Česka – Kocourské žilné pásmo – se nachází v těsné blízkosti Prahy. Tento revír se rozkládá na dolním toku řeky Sázavy, nedaleko od města Jílové u Prahy. V dobách největšího rozkvětu se zde těžilo zlato ve více než pěti stovkách dolů a štol, ze kterých se do dnešních dob zachoval pouze nepatrný zlomek. I přesto je však možné některé navštívit a seznámit se s historií dobývání zlata na tomto území.

Jednou z prvních zpřístupněných štol je technická památka Štola sv. Josefa, která byla pro veřejnost otevřena v roce 2002. Nachází se na území obce Dolní Studené, na pravém břehu řeky Sázavy. Štola je provozována Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy a tvoří součást ucelené expozice o těžbě zlata v tomto zlatonosném revíru. Ačkoliv neexistuje velké množství záznamů o důlní činnosti této štoly, předpokládá se, že práce v ní probíhaly již během zlaté horečky ve 14. století. Štola je zakreslena na jedné z nejstarších dochovaných map jílovského revíru z roku 1718 a je také zmíněna v „Seznamu hor a cechů v obvodu královského horního úřadu v Jílovém“ z druhé poloviny 18. století. Bližší informace o výtěžnosti, celkovém rozsahu ani podrobnější historii štoly nejsou známy, avšak vzhledem k rozsáhlé hornické činnosti v oblasti se lze domnívat, že štola byla součástí většího důlního komplexu.

Doposud je známo celkem 280 metrů štoly, z nichž 200 je zpřístupněno veřejnosti. Prohlídkovou trasu tvoří dvě souběžné chodby (každá s délkou okolo 80 metrů), které jsou vzájemně propojeny překopem. Další chodby zatím zůstávají uzavřeny. Během prohlídky mohou návštěvníci mimo jiné vidět ručně raženou chodbu pomocí želízka a mlátku. Po celý rok zde panuje stálá teplota 8 °C. Štola je otevřena od dubna do října o víkendech a státních svátcích a během hlavních prázdnin (červenec a srpen) od úterý do neděle. Mimo provozní dobu je prohlídka možná pouze po předchozí domluvě. Zhruba 100 metrů od štoly sv. Josefa se nachází další zpřístupněná štola sv. Antonína Paduánského, přičemž obě jsou součástí místní naučné stezky Jílovské zlaté doly.

Historická důlní díla v okolí Jílového jsou významnými zimovišti netopýrů. Ve štole Sv. Josefa tráví každoročně zimu celkem 10 – 20 jedinců, z nichž většina patří ke druhu netopýr velký. Více informací o okřídlených obyvatelích zdejšího podzemí lze nalézt na webu napude.sousednetopyr.cz

 

Navštivte Štolu sv. Josefa

Další zajímavosti v okolí

Mapa