Štola Halíře

I nadále zůstáváme ve zlatonosné oblasti Jílového u Prahy. Třetí štolou ve správě zdejšího Regionálního muzea jsou Halíře. I zde si může návštěvník projít několik desítek metrů zpřístupněného podzemí a zhlédnout dobývací způsoby či žíly s obsahem zlata.

Štola Halíře se nachází na jihovýchodním úpatí stejnojmenného kopce, jihovýchodně od Jílového u Prahy na katastrálním území obce Pohoří. Od štol zmiňovaných v předchozích článcích (Štola sv. Josefa a Štola sv. Antonína Paduánského) je vzdálena necelé tři kilometry a je s nimi spojena turistickým značením. Jedná se o třetí a poslední štolu ve správě Regionálního muzea v Jílovém u Prahy a je součástí zdejšího komplexu zlatorudných dolů.

První písemná zmínka o těžbě v lokalitě Halíře pochází z Hájkovy kroniky, která uvádí těžbu v druhé polovině 11. století. Ve středověku se ve zdejší oblasti těžilo ve dvou významných etapách, a to v polovině 14. století a posléze na konci 16. století. Štola Halíře, která je přístupná veřejnosti, je však podstatně mladší. Jedná se o novodobé důlní dílo z poloviny 20. století. Mezi lety 1948–1951 probíhaly v Halířském žilném pásmu průzkumné práce, které ověřovaly zlatonosné zrudnění a odkryly i některé starší štoly (patrně středověkého původu). V tomto období byla vyražena tzv. Nová halířská štola a průzkumem zpřístupněna Stará halířská štola. Ražba nové štoly byla vedena podél křemenné žíly a zároveň sledovala poruchu ve stavbě zdejších hornin, čímž vznikla štola s unikátním profilem ve tvaru kosočtverce, respektive písmene „A“, a to bez použití jakýchkoli podpěr. Celková délka systému průzkumných štol je 369 metrů. Vzhledem k malé mocnosti žil byla celá oblast Halířského pásma vyhodnocena jako neperspektivní a průzkumné práce tu byly v roce 1951 ukončeny.

Vzhledem k zachovalosti podzemních prostor (bez větších závalů), nepřítomnosti podzemních vod a názorným ukázkám starých prací, které byly štolou zastiženy, je Nová halířská štola velmi atraktivním cílem pro mnoho turistů. Na rozdíl od ostatních štol provozovaných Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy je štola Halíře přístupná bezbariérově. Zároveň je nutné zmínit, že od roku 2008 je štola památkově chráněna (je kulturní památkou).

Historická důlní díla v okolí Jílového jsou významnými zimovišti netopýrů. Štola Halíře patří v rámci této oblasti k lokalitám s nejvyšší celkovou početností i druhovou pestrostí. Každoročně tu svůj zimní spánek tráví netopýr velký a několik dalších druhů. Více informací o okřídlených obyvatelích zdejšího podzemí lze nalézt na webu napude.sousednetopyr.cz.

Štola je otevřená o víkendech a státních svátcích nebo po předchozí domluvě.

 

Navštivte Štolu Halíře

Další zajímavosti v okolí

Mapa