Štola č. 1

Pokud někdy zavítáte do Jáchymova, určitě navštivte Štolu č. 1. Jedná se o jednu z mála zpřístupněných podzemních prostor ve městě, při jejíž návštěvě se dozvíte nejen o historii a způsobech těžby nerostných surovin v okolí, ale také o nucených pracovních silách a jejich pracovních i životních podmínkách při těžbě uranových rud během 50. a 60. let minulého století.

Štola č. 1 je součástí naučné stezky Jáchymovské peklo, která je věnována politickým vězňům komunistického režimu. Nedaleko štoly pak můžete navštívit i obnovené fragmenty jednoho ze zdejších pracovních táborů, lágr Svornost.

Štola č. 1 se začala razit v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly. Ražba byla zahájena dne       1. 7. 1952 a čelby štoly ve vzdálenosti 230 m od vstupního portálu bylo dosaženo přesně o dva měsíce později, dne 1. 9. 1952. Ve vzdálenosti necelých 200 m od vstupního portálu byla jižním směrem vyražena boční chodba v délce cca 50 m, která zachycuje vydobytý prostor na žíle Evangelist z doby dobývání barevných kovů v 16. století. Čelby (ukončení) hlavní chodby bylo dosaženo dne 1. 12. 1953, čímž pravděpodobně skončily na štole razicí práce a provoz štoly byl definitivně ukončen v roce 1957. Ve Štole č. 1 pracovali mimo jiné i političtí vězni, o čemž svědčí dvoje dochované katry (mříže), které měly vězňům zabránit v útěku. Uvnitř štoly jsou pak k vidění ukázky různých druhů důlní výztuže, důlních vozíků a dobývací techniky. Expozici doplňují nálezy, které byly objeveny v areálu bývalého lágru Svornost (komínky od obytných baráků, stínidla lamp, ostnaté dráty, cedule apod.).

V polovině 90. let zpřístupnila skupina nadšenců z hornického spolku Barbora ústí Štoly č. 1. Cílem spolku bylo zřídit na Štole č. 1 hornický skanzen, avšak nepodařilo se získat dostatek finančních prostředků k jeho realizaci. Proto v roce 2005 správu areálu a štoly přebírá Krajský úřad Karlovarského kraje, který pověřil správou Štoly č. 1 Muzeum Sokolov. Mezi lety 2006–2008 probíhaly stavební práce v podzemí, nad štolou se zároveň realizovalo odvodnění a byl opraven vstupní portál. Do štoly byla instalována ventilace a elektrické rozvody a v neposlední řadě nová kolejová dráha. V roce 2008 se areál slavnostně otevírá a zpřístupňuje veřejnosti. V průběhu roku 2015 došlo k vybudování nové vstupní budovy, která slouží jako zázemí pro vstup do samotné štoly a zároveň je zde umístěna přehledná expozice. Vstupní budova je řešena ve stylu dřevěných typových lágrových baráků. Současně s těmito událostmi byl areál nově oplocen dvojitým plotem z ostnatého drátu a doplněn o tři strážní věže. Vše tak má připomínat podobu areálu z 50. let minulého století, kdy zde nuceně pracovali vězni.

Areál je součástí Krajinné památkové zóny Jáchymov spadající pod projekt Montánní krajina Krušnohoří, která je nominována pro zápis na seznam památek UNESCO.

Štola se nachází v ulici Na Svornosti, asi 100 m vpravo za dolem Svornost, směrem z Jáchymova na Nové Město a Mariánskou.

 

 

 

Navštivte Štolu č. 1

Další zajímavosti v okolí

Najít spojení

Mapa