VIII. ročník konference České podzemí

Výzva k zaslání abstraktů a pokyny pro autory

Pozvánka a pokyny pro účastníky

Registrační formulář

Program

Anotace přihlášených a potvrzených příspěvků VIII. ročníku konference České podzemí jsou průběžně doplňovány.

Vítejte v krajině břidlice

Alena Zemanová (Město Odry)
Libor Helis (Město Odry)

Krajina břidlice, jedinečná pohornická krajina rozkládající se na území Nízkého Jeseníku. Oblast poklidných vrcholků, hlubokých údolí a zalesněných strání, do kterých se statečně zařezávají mladé dravé řeky Odra a Moravice. Hornina zvaná břidlice se zde těžila po několik staletí, svým sametovým vzhledem zdobila střechy mnoha domů. Hornictví nechalo v krajině jedinečný otisk, třpytivé odvaly břidlic, ruiny hornických staveb v okolí jámových a stěnových lomů. Nejpřitažlivějším tajemstvím Krajiny břidlice jsou desítky starých dolů na břidlici, ohromující doklady těžké lidské práce. Podzemí ukrývá dlouhé klenuté chodby vyskládané z kamene, malé i nepředstavitelně velké dobývací komory, kilometry vyražených štol. Vydejme se za poznáním této zajímavé krajiny.

Geomorfologie starých důlních děl

Jan Lenart (Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity)

Stará důlní díla musíme chápat striktně skrz legislativu a hornickou historii! Anebo nemusíme? Dlouhodobým působením zvětrávání a různých typů eroze v nich probíhají geomorfologické pochody a vytvářejí se specifické formy reliéfu. Nepodobají se stovky let od odchodu posledních horníků staré důlní prostory spíše jeskyním? Jde stále o důl, když už v něm dávno dominují přírodní procesy jinak spojované výhradně s jeskyněmi?

Důl Cínovec a jeho Quartalszeichen

Ondřej Malina (Národní památkový ústav)
Lukáš Falteisek (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
Petr Olišar (SG Geotechnika)

Důl Cínovec, respektive jeho česká část, je v současnosti velkým komplexem důlních děl nejrůznějšího typu, které však mají původ převážně ve 20. století. V jednom ze svrchních pater se nicméně dochovala pozoruhodná chodba s řadou letopočtů z 18. století a značek, které pracovně nazýváme úkolové. Jejich význam může být minimálně dvojí a každopádně představují pozoruhodný a zdá se i výjimečný nálezový soubor.

Od opuštěných dolů ke globální diverzitě prokaryot

Lukáš Falteisek (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

Dnešní odhad celkového počtu druhů bakterií a archeí na Zemi dosahuje řádů 1011 až 1012. V běžných prostředích jsou tisíce druhů na gram materiálu. Složení společenstev se mění zhruba podle podmínek, ale vykazuje velkou roli náhody. Když nachodíme desítky kilometrů po opuštěných dolech, můžeme najít vývěry podzemních vod, které díky specifickému chemismu hostí dokonale definované mikrobiální komunity. Pro složení a diverzitu těchto komunit platí zákonitosti, které dokážeme pochopit a plynou z nich netušené jevy. Přednáška bude o tom, co jsme o nich zatím zjistili a jak to může ovlivnit současnou mikrobiologii.