Konference

Geologové, speleologové, památkáři, archeologové, biologové, provozovatelé hornických expozic, geografové, zástupci destinačních i těžebních organizací, specialisté na cestovní ruch… desítky odborníků z různých profesí se v rámci své práce zabývají problematikou dokumentace, ochrany a nového využití hornického dědictví.

Konference České podzemí je odborná událost a současně komunikační platforma, kde se v neformální rovině setkávají významní zástupci celé řady institucí z veřejné, komerční, neziskové i akademické sféry. Setkáváme se každý rok na jiném místě, abychom v rámci terénních exkurzí poznali různé formy práce s podzemním prostorem.

Našim účastníkům chceme zprostředkovat unikátní zkušenost, možnost diskutovat s ostatními kolegy na otevřeném fóru a navázat nové kontakty se zajímavými lidmi. To je hlavní hodnotou Českého podzemí. Proto také nikde nenajdete ke stažení sborník z konference. Na webu České podzemí je možné seznámit se pouze s anotacemi příspěvků. Vybrané nejzajímavější novinky se můžou objevit v sekci „Blog“ jako samostatný článek. To nejdůležitější ale z webu stejně stáhnout nelze.

Víc o konferenci České podzemí