Hornické muzeum Příbram

Jihozápadně od Prahy leží jedno z největších muzeí v České republice, které se dokonce řadí mezi největší hornická muzea v Evropě. Za svou vysokou návštěvnost vděčí zejména široké nabídce podzemních i povrchových expozic s využitím zážitkových prvků. V originálních báňských provozních a správních budovách je zájemcům přiblížena hornická minulost spjatá s těžbou ve stříbrorudném revíru, uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti.

Hornický skanzen Březové Hory tvoří Ševčinská šachta zaražená roku 1813 na místě staršího dolu ze 16. století. Další částí komplexu jsou původní báňské objekty dolu Vojtěch založeného roku 1779, o 10 let mladšího dolu Anna a podzemí dolu Drkolnov z roku 1836. Ševčinský důl kromě historických montánních expozic nabízí atraktivní jízdu hornickým vláčkem po povrchu. Na dole Anna je možné vstoupit do podzemí a projet zdejším důlním vláčkem Prokopskou štolou k nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m). Důl Anna spojuje s dolem Vojtěch 330 m dlouhá přístupná vodní štola z konce 18. století a třičtvrtě kilometru dlouhé důlní dílo zvané Wasserlauf ze 16. století, do něhož je možné sfárat výtahem.

K nejvzácnějším exponátům muzea se řadí státem chráněné technické památky – parní těžní stroj dolu Vojtěch z roku 1889, parní těžní stroj dolu Anna z roku 1914 a obří vodní kolo v podzemí dolu Drkolnov z 19. století sloužící k čerpání důlních vod, jediné na území ČR. Atrakcí zvláště pro nejmenší návštěvníky je též jízda do podzemí po skluzavce dlouhé 51 m.

Muzeum dále prezentuje havířský folklor v původní hornické chalupě pocházející ze 17. století a hodnotné mineralogicko-geologické sbírky. Kromě areálů v Příbrami – Březových Horách muzeum nabízí rovněž pobočky situované v okolí, v lokalitách též dotčených báňskou činností (Skanzen Vysoký Chlumec – těžba antimonu a žuly, Nový Knín a Prostřední Lhota – dobývání zlata, Památník Vojna Lešetice – exploatace uranové a železné rudy, stříbra a olova).

Hornické muzeum se nachází asi 2 km západně od centra Příbrami, automobilem zabere cesta z Prahy asi 50 minut. Lze využít také meziměstských autobusových spojů či vlakového spojení.

Foto: Hornické muzeum Příbram

Navštivte hornické muzeum Příbram

Další zajímavosti v okolí

Virtuální prohlídka

Najít spojení

Mapa