České podzemí 2019 proběhlo v Žacléři

Ve dnech 17.–19. května 2019 se v prostorách KD Žacléř uskutečnil již sedmý ročník mezioborové konference České podzemí. Akce se zúčastnilo přes třicet odborníků z různých oblastí, mezi které patří např. geologie, geografie, speleologie či památková péče, kteří vyslechli odborné příspěvky týkající se představení probíhajících výzkumů historického podzemí či pokroků při zpřístupňování důlních děl.

Na úvod prvního konferenčního dne přivítal přítomné starosta města Žacléř pan Aleš Vaníček, na kterého navázal s prvním příspěvkem Karel Novotný, ředitel zdejší obecně prospěšné společnosti Důl Jan Šverma, která mimo jiné provozuje hornický skanzen Žacléř. Následovala prezentace věnující se postupu zpřístupňování a zabezpečování spodních částí štoly Milá paní v Krušných horách, na kterou navázal Lukáš Falteisek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s představením objevu biogenního bonazziitu (sulfid arzenu) ve štole Liebenfrauen v Mikulově. Po něm vystoupil Ondřej Malina (Národní památkový ústav v Lokti) s prezentací dvou projekty na průzkum, dokumentaci a prezentaci historického důlního podzemí v Kutné hoře. Po pauze na oběd se ke slovu dostal opět zástupce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kdy Jakub Jelen seznámil přítomné s probíhajícím výzkumem zaměřeným na role aktérů ve formování montánního dědictví Jáchymovska. Další téma bylo naopak ryze geologické, Josef Večeřa z Česká geologické služby představil srovnání a problémy s názvoslovím hierarchických plošných jednotek. V předposledním příspěvku seznámil přítomné Stanislav Stařík s geoturistickým potenciálem Národního geoparku Broumovsko a v závěrečném vystoupení představila Alena Zemanová (Město Odry) Flascharův důl v kontextu Krajiny břidlice (Nízký Jeseník).

První konferenční den byl zakončen podvečerní prohlídkou areálu Hornického skanzenu Žacléř – důl Jan Šverma, kde návštěvníci v rámci prohlídky navštívili tzv. špinavé šatny (řetízkárnu), cáchovnu nebo vystoupali na vrchol těžní věže jámy Jan. Následně zamířili do nově přístupné štoly Jitřenka, která je dlouhá zhruba 100 m a je zde k vidění i uhelná sloj. Prohlídka byla ukončena ve strojovně jámy Jan, kde se nachází původní těžní stroj, expozice věnovaná důlnímu vybavení či paleontologické nálezy. Po návratu z exkurze měli účastníci konference ještě možnost shlédnout dokumentární film Švýcarským Divokým západem (režie: Laco Lahoda). Druhý den byl věnován další exkurzi, tentokrát do bývalého měděného dolu Bohumír, který se nachází v areálu společnosti GEMEC-UNION a.s., v katastru obce Jívka (cca 20 km východně od Trutnova). Ve zdejším podzemí je zpřístupněný zhruba 400 m dlouhý prohlídkový okruh, který představuje geologickou strukturu sedimentárního ložiska. K vidění jsou zde staré dobývky, průzkumné díry, původní havířské nářadí, důlní telefon a také bývalá strojovna.

I přes letošní relativně nízký počet účastníků konference České opět splnila svůj účel. Přispěla k výměně znalostí a zkušeností mezi odborníky věnujícími se výzkumu či zpřístupňování historického podzemí, upevnila vzájemné vazby jednotlivých spolků či institucí a zároveň přispěla k popularizaci a propagaci projektu České podzemí. Příští ročník se konference s největší pravděpodobností uskuteční v krušnohorském Jáchymově. Jelikož tou dobou bude již známo, zda se zdejší montánní dědictví zapíše na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, bude se jistě jednat o atraktivní lokalitu, která přiláká množství účastníků.

Více informací nejen o konferenci naleznete na webových stránkách: www.ceskepodzemi.cz

Organizátoři konference děkují společnosti GEMEC-UNION a.s. za velmi vstřícné přijetí i panu Karlovi Novotnému za aktivní spolupráci a skvělou prezentaci regionu.

 

Za organizační tým RNDr. Jakub Jelen

jakub.jelen@natur.cuni.cz

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta