Autor: Honza Otava

Ubytování

Účastníci konference mohou využít ubytování v hotelu Dělnický dům za zvýhodněnou cenu 700 Kč/osobu a noc vč. snídaně. Rezervace pro účastníky je možná pouze e-mailem na adrese info@delnickydumodry.cz Při rezervaci ubytování uveďte, že se účastníte konference České podzemí. V rezervačním systému na stránkách hotelu rezervaci provést nelze. Dále jsou účastníkům k dispozici ubytovací zařízení v Odrách okolí: Vodní mlýn Wesselsky: https://www.vodnimlyn.cz Hotel U Maria Skály: https://mariaskala.webnode.cz/ Penzion Poodří: https://www.penzionpoodri.cz/

Výzva k zaslání abstraktů

Po pětileté přestávce si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou aktivní účasti na osmém ročníku konference České podzemí. Máte-li zajímavé příspěvky, které se dotýkají některé z tradičně diskutovaných oblastí, neváhejte se o ně podělit! Prezentující účastníci budou jako vždy osvobozeni od konferenčního poplatku. Podrobnější informace a termíny pro autory naleznete zde. Informace o programu a pokyny pro registraci budou postupně zveřejňovány v rubrice „Konference“.

Program konference České podzemí 2019

Anotace potvrzených příspěvků (konferenční část) Uhelné hornictví ve východních Čechách Karel Novotný (Důl Jan Šverma) Žacléřsko – svatoňovický revír je ještě starší generaci znám jako oblast méně významné těžby černého uhlí. V regionu Trutnova to ale nebyla jediná hlubinná těžba, která se zde provozovala i po roce 1945. Byly zde uhelné doly ve Rtyni v Podkrkonoší, v Odolově, Markoušovicích, Radvanicích, Chvalči, v Bečkově, Lamperticích i v Žacléři. Rudné pak v Jívce, v Horní Kalné a v Peci pod Sněžkou. Příspěvek ředitele obecně prospěšné společnosti Důl Jan Šverma Karla Novotného se zaměří na uhelnou část historie hlubinného hornictví v uvedených lokalitáchContinue reading

České podzemí 2016

Čtvrtý ročník konference „České podzemí“ proběhl ve dnech 7. – 8. května 2016 v areálu ostravského Landek Parku. Záštitu nad akcí převzal Národní památkový ústav a také rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

České podzemí 2015

Třetí ročník konference České podzemí se konal ve dnech ve dnech 18. – 19. dubna ve Zlatých Horách. Akci pořádala CMA – společnost pro průzkum historického podzemí, ve spolupráci s Institutem turismu agentury CzechTourism, městem Zlaté Hory, Sdružením cestovního ruchu Jeseníky a společností Dolní oblast Vítkovice.